12 ugers online ledelseskursus

Vil du udvikle dig selv som menneske og som leder og blive bedre til at motivere både dig selv og dine medarbejdere?

Vi har sammensat et online 12 ugers forløb til dig som har et ønske om at udvikle dine ledelseskompetencer og dermed styrke dit personlige lederskab. Du vil under forløbet blive mere bevidst om dine kompetencer, og samtidig også få dybere indblik i hvor du som leder har dine udviklingspotentialer.

Kurset har til formål at bidrage til personlig og ledelsesmæssig udvikling hos lederen gennem disse temaer:

  • Modul 1: Hvad er personligt lederskab, og hvorfor er det vigtigt for lederen?

  • Modul 2: Hvilket værdisæt lever og leder du efter?

  • Modul 3: Balancering af intelligenser i din ledelse.

  • Modul 4: Private, personlige og professionelle målsætninger.

  • Modul 5: Tilpasning af ledelsesstile i en dynamisk organisation.

  • Modul 6: Effektivitet, prioritering og uddelegering af opgaver.

  • Modul 7: Håndtering af stress på ledelsesniveau.

  • Modul 8: Intern og ekstern kommunikation.

  • Modul 9: Forandringsprocesser og håndtering af modstand.

  • Modul 10: Arbejdsmiljø og konflikthåndtering.

  • Modul 11: Feedback og motivation af medarbejdere.

  • Modul 12: Forebyggelse af stress i organisationen.

Hvert modul indeholder en artikel og en podcast med et højaktuelt ledelsesdilemma/ledelsesudfordring samt ugens opgave, der understøtter og accelererer din personlige og ledelsesmæssige udvikling.

Du kan tilmelde dig kurset her på kontaktformularen nedenfor, og du vil fra den 1. februar 2024 modtage et nyt modul hver fredag i hele 12 uger.

Kurset kan også købes sammen med ubegrænset ledelsescoaching i 26 uger til en samlet pris på 30.000,00 kr + moms. Det kan du læse mere om he

Scroll to Top